ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο της καμπάνιας  MESA (Make Europe sustainable for all) που έχει ως στόχους την εξάλειψη της ακραίας  φτώχειας, των κοινωνικών ανισοτήτων και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η ΟΚΘ επιλέχθηκε να υλοποιήσει δράσεις,  οι οποίες θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης οι οποίοι καθορίστηκαν το 2015 από τους ηγέτες του κόσμου.

Συγκεκριμένα οι δράσεις αφορούν:

 • Συλλογή λαχανικών και φρούτων από την λαική αγορά της Ξηροκρήνης στο πλαίσιο του προγράμματος «Μπορούμε στη λαϊκή» της οργάνωσης «Μπορούμε»
 • Μεταφορά των προϊόντων με ποδήλατα και τρόλει
 • Διανομή δωρεάν γευμάτων σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη
 • Διοργάνωση πολυπολιτισμικών event με θεματικές βραδιές
 • Σεμινάρια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης
 • Καμπάνια προώθησης του προγράμματος

Οι στόχοι των παραπάνω δράσεων συμβάλλουν στην :

 • Μείωση των ανισοτήτων
 •  Καταπολέμηση της πείνας
 • Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή
 • Ενίσχυση των βιώσιμων πόλεων και κοινοτήτων
 •  Γνωστοποίηση των στόχων και της καμπάνιας

Within the framework of the MESA campaign (Make Europe Sustainable for All) aimed at eradicating extreme poverty, social inequality and tackling climate change, the Ecological Movement of Thessaloniki was selected to implement actions that will help achieve the 17 sustainable development goals set in 2015 by world leaders.

Specifically:

 • Collection of vegetables and fruits from popular markets
 • Transportation of goods by bicycle and trolley
 • Distributing free meals to people in need
 • Multicultural event with themed nights
 • Information and awareness seminars on sustainable development goals

The goals of the above actions contribute to:

 • Goal 2: Zero hunger
 • Goal 10: Reduce inequalities
 • Goal 11: Sustainable Cities and Communities – Strengthening Sustainable Cities and Communities
 • Goal 12: Responsible consumption and production
 • Goal 17: Collaboration on objectives


Αρέσει σε %d bloggers: